×

Strandolj velünk biztonságosan!

Kedves Lupa látogató,

nagy öröm számunkra, hogy érdeklődsz a Lupa-tó nyújtotta élmények iránt, reméljük rövidesen vendégül láthatunk. A koronavírus járvány terjedésének megelőzése a strandolás kapcsán is különleges intézkedéseket tesz szükségessé. Mi igyekszünk a lehető legnagyobb körültekintéssel és a megfelelő higiénia biztosításával vigyázni az egészségetekre, de szükségünk van az együttműködésetekre, működésetekre, ezért kérjük, hogy Te is tartsd be azokat az előírásokat, melyeket mindannyiunk biztonságát szolgálják.

Kérjük, ne is indulj el a Lupára, ha úgy érzed beteg vagy, illetve ha a környezetedben olyan korona­vírusos beteg található, akivel az elmúlt 14 napban közvetlenül is érintkeztél!
Mielőtt elindulsz Budapest tengerpartjára, ne felejtsd el ellenőrizni, hogy a maszkod veled legyen. Ugyanis szükséged lesz rá a tömegközlekedési eszközökön vagy a Lupa buszon, ha a kijutáshoz ezeket választod, illetve a Lupa közös zárt helyiségeiben, (öltözőben, mosdóban). Bár több helyen felállítunk kézfertőtlenítőket, nem árt, ha sajátodat is magaddal hozod. Kérjük, az öltözőkben, tusolokban WC-kben használj strandpapucsot!
Ajánljuk, hogy a jegyvásárláshoz használd a Lupa applikációt és válts online jegyet, illetve a bejáratnál lehetőleg fizess bankkártyával. Bár ez korábban is így működött már, de ezúton is fel­hívjuk a figyelmedet, hogy a belépés után a Lupa-tó területén sehol sem lehet készpénzzel fizetni.

Kérünk, ügyelj a megfelelő távolságtartásra úgy a parton, mint a vízben! Az ajánlott távolság 2m, ezért a napozóágyak és a vendéglátós teraszbútorok elhelyezését is úgy alakítottuk, hogy minimum ennyi legyen a távolság közöttük. Ennél közelebb egymáshoz csak az egy háztartásban élő vendé­geink tartózkodhatnak.

A vendéglátó helyeken a sorban álláskor is tartsd meg a megfelelő távolságot! A Lupa Beach bizonyos partszakaszain, az óvatosabb vendégeink megnyugtatására, kialakítottunk egymástól elszeparált, kétágyas napozó blokkokat, melyeket „paravánok" választanak el egymástól kellő távolságra. Ezeket a kihasználtság függvényében ugyanúgy lehet kibérelni, mint az egyéb napozóágyakat.

Kérjük, a szokásosnál gyakrabban moss kezet, a szappanos vagy alkoholos fertőtlenítés a mege­lőzés legfontosabb eszköze! A használatukat elősegítendő, több helyen kézfertőtlenítőket helyez­tünk ki. A közös helyiségeket természetesen rendszeresen fertőtlenítjük.

A Lupán a Magyar lnfektológus Társaság által lektorált, NoCovid e-learning felületet használjuk a strand személyzetének oktatására és egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzésére. Minden dolgozónak el kell olvasnia a munkájára vonatkozó tanácsokat és előírásokat, majd a rendszer le is ellenőrzi a ,,tudásukat". Ezen felül a rendszer meghatározott időközönként újra felméri az állapo­tukat és kockázatukat. Ezzel sikerül elérnünk, hogy hazánkban az első „biztonságos strand" minősítést érdemeltük ki a rendszert kifejlesztő szakemberektől.

Köszönjük, hogy elolvastad és betartod ezeket a fontos tudnivalókat. Most már nyugodtan kalandozz el a weboldalunkon, nézd meg a szolgáltatásainkat és aztán irány a Lupa!

Vigyázzunk magunkra és egymásra, a strandon is!

 

Üzemeltető:

Lupa Strand Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2011 Budakalász, Tó utca 1. e-mail: lupato@lupato.hu

Közegészségügyi felügyeleti szerv:

Pest Megyei KormányhivatalSzentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi OsztályCím: 2000 Szentendre, Dózsa György u. 8. Tel: +36 (26) 501 900

Fax: +36 (26) 501 940E-mail: jarasihivatal@szentendre.pmkh.gov.hu

A vendég panaszával az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Tel: +36 (1) 4594 999

Budakalász Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Jegyzője Cím: 2011 Budakalász, Pető tér 1.Tel: +36 (26) 340 266Email: info@budakalasz.hu

Pest Megyei Békéltető TestületCím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Tel: +36 (1)-269-0703Fax: +36 (1)-269-0703E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.huHonlap cím: www.panaszrendezes.hu

Általános rendelkezések

1. A jelen házirend (a továbbiakban „Házirend”) a Lupa Strand (a továbbiakban „Strand”) teljes területére vonatkozik.

1.1. A Házirendben foglalt előírásokat és a Strand alkalmazottainak gyelemfelhívásait kérjük betartani.

1.2. A belépőjegy megváltásával a jelen Házirend rendelkezéseit a Strand vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A Házirend előírásainak és rendelkezéseinek megismeréséért és megértéséért a vendégeket kizárólagos felelősség terheli.

1.3. Aki a jelen Házirendben foglaltakat nem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a Strand területéről kitiltható.

1.4. A Strand területén elektronikus meg gyelőrendszer működik, amelynek tényét a vendég a belépő megvásárlásával tudomásul veszi. A strandon a beléptetést, illetve meghatározott eseményeket digitális videó rögzíti.

Adatkezelésre vonatkozó információk

Adatkezelés célja: személy- és vagyonvédelem.

Adatkezelés jogalapja: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján történő ráutaló magatartás.

Felvétel tárolásának helye: a Strand területe.

Tárolás időtartama: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabá- lyairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján képfelvételek vonatkozásában 3 (három) munkanap.

Rendszert alkalmazó (üzemeltető) személye: Lupa Strand Kft.

Adatok megismerésére jogosultak személyi köre: a Lupa Strand Kft., valamint az érintettek személyhez fűződő jogai, vagyoni érdekei sérthetetlenségére irányuló igényeinek érvényesítése körében az érintettek, azok munkavállalói, illetve az eljáró hatóságok és bíróságok.

 1. Nyitva tartás

2.1. A Strand nyitva tartása szezonban naponta: 9 órától 21 óráig, azonban a napnyugtát megelőző 30. perctől (egész órára vagy egész óra harminc percre kerekítve) már a vízbe menni tilos.

A pénztár nyitva tartása: 9 órától 30 perccel a napnyugtát megelőző időpontig (egész órára vagy egész óra harminc percre kerekítve).

2.2. A Strand nyitva tartását a Strand vezetősége indokolt esetben (pl. hivatalos ünnepnapokon, zártkörű rendezvények esetén) megváltoztathatja, de erről a vendégeket a lehetőségekhez képest előzetesen a honlapon, illetve a bejáratnál hirdetőtáblán írásban tájékoztatja.

2.3. Az üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény stb. esetén) jogosult a Strand teljes vagy részleges lezárására, ezért a vendégek kártérítésre nem jogosultak.

2.4. Technikai okokból eredő esetleges szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, hogy alkalmaz-e díjváltozást.

 1. Belépés

3.1. A Strand területére belépéskor a pénztárban a megfelelő jegyet megváltani, illetve az egyéb belépésre jogosító dokumentumot (bérlet, előre megváltott jegyet stb.) bemutatni.

3.2. A Strand területére történő belépés érkezési sorrendben történik, az üzemeltető ettől indokolt esetben eltérhet.

3.3. A jegy a megváltása napján (előre megváltott jegy esetén az előre meghatározott napon) egy- szeri belépésre jogosít. A bérlet a típusától függő számú jegyként működik az érvényességi idején belül. A kilépést követően a jegy érvényét veszti, azzal a Strandra újra belépni nem lehet, az üzemeltető azonban egyedi mérlegelése alapján ettől indokolt esetben eltérhet.

3.4. A jegy csak arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre a jegyet kiadták.

3.5. Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek:

(i) gyermek (0-12 éves kor között, az életkort az üzemeltető kérésére érvényesített magyarországi intézmény által kiállított diákigazolvánnyal vagy egyéb megfelelő okirattal, igazolvánnyal igazolni szükséges)

(ii) egyéb, az üzemeltető által meghatározott fajtájú kedvezményes belépőjegyet a kedvezmény igénybevételére az üzemeltető által meghatározott feltételek fennállása esetén lehet váltani(pl. igazolvány, lakcímkártya, kedvezmény kártya bemutatása).

A Strand fenntartja a jogot arra, hogy a bemutatott kedvezményre jogosító igazolás hitelességéről maga határozzon.

3.6. A belépő ára az esetleges külön szolgáltatások igénybevételét (vendéglátás, kölcsönzés, csomagszekrény használata, stb.) nem tartalmazza.

 1. A Strand használatára vonatkozó szabályok

4.1. A Strandot, és annak szolgáltatásait minden vendég csak saját felelősségére és egészségi állapotának ismeretében veheti igénybe. Fürdeni csak a kijelölt tábláknál, a fürdőtér végét jelző bójáig és kijelölt időben lehet. Biztonságosan úszni nem tudó vendég mélyvízbe nem mehet.
 A vízbe felhevült testtel beugrani, vagy tartósan a víz alatt úszni tilos.

4.2. A Strandot és a hozzá tartozó fürdőteret lázas, fertőző-, vagy bőrbetegségben szenvedők, sérült, vagy nyílt sebfelülettel rendelkezők, továbbá kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer, valamint alkoholos befolyásoltság alatt álló személyek nem vehetik igénybe.

Alkoholos befolyásoltság esetén a vízbe menni szigorúan tilos! Súlyosan ittas személy a Strandon nem tartózkodhat, az ilyen személy, ha a Strandot az üzemeltető felhívására önként nem hagyja el, kivezettethető.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó személynél a fenti tünetek tapasztalhatók, úgy az ilyen személytől a belépés, vagy a szolgáltatás igénybevétele megtagadható.

Ha a vendég a fenti egészségügyi és higiéniás feltételeknek szemrevételezés alapján nem felel meg, a Strand alkalmazottja jogosult felkérni a vendéget arra, hogy előzetes – és a Strandtól független – orvosi vizsgálaton vegyen részt, annak megállapítására, hogy állapota nem jelent-e veszélyt a többi fürdővendégre.

A Strand területén 14 éven aluli vendég csak szülői felügyelet mellett, vagy felnőtt kísérettel tartózkodhat (az életkort az üzemeltető kérésére hitelt érdemlő dokumentummal, pl. diákigazolvány, személyi okmány, stb. igazolni szükséges). A nem szobatiszta gyermekek esetében kötelező a vízhatlan, speciális baby pelenkanadrág használata.

14 éves kor alatt csak szülői felügyelettel vagy felnőtt kísérettel lehet vízbe menni!4.3. A kerítésen kívülről a vizet és a fürdőteret megközelíteni szigorúan tilos és veszélyes!

4.4. A sportpályák használatára csak előzetes egyeztetéssel kerülhet sor. A játszótér játékai, a sportpályák és sporteszközök csak saját felelősségre, rendeltetésszerűen használhatók, 14 éves kor alatt szülő vagy felnőtt kísérő felügyelete szükséges. Az egyes sportpályák, sporteszközök használatának részletes szabályai, esetleges díjai a helyszínen érhetőek el.

4.5. Dohányozni csak a többi látogató zavarása nélkül lehet, a cigarettacsikket az erre kijelölt csikkgyűjtő cserepekben, szemetet pedig az erre kijelölt szemetesekben lehet csak elhelyezni. Az előzőektől eltérően a Strand területén működő szórakoztató, vendéglátó egységek bejáratától, illetve a gyermekjátszótér külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül dohányozni tilos!

4.6. Parkolni csak az erre kijelölt helyen szabad. Tilos a Strandnak a kijelölt parkolóhelyen kívüli területére gépjárművet vagy motoros sporteszközt bevinni, kerékpárt vagy más emberi erővel hajtott járművet a kijelölt kerékpártárolón túl bevinni, azzal közlekedni (kivéve a szolgálati jármű- veket).

Nem gépi meghajtású vízisport eszközt a Strand területére bevinni és ott használni csak rendeltetésszerűen, a többi látogató veszélyeztetése és zavarása nélkül, az üzemeltető döntése szerinti sporteszközök esetében pedig csak az azok használatára kijelölt területen lehet.

4.7. A gyelmeztető táblákon, piktogramokon stb. feltüntetett utasítások betartása minden vendég számára kötelező.

4.8. Azt a vendéget, aki a szolgáltatáshoz előírt valamely védőeszköz használatát megtagadja, az üzemeltető automatikusan kizárhatja a szolgáltatásból.

4.9. A Strand berendezési, felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen kell használni. Aki a Strand berendezés és felszerelési tárgyaiban-, a Strandon található sport- vagy egyéb eszközökben vagy a park növényzetében stb. szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, köteles az abból eredő valamennyi kárt megtéríteni. Tilos a padokat, székeket, napozó- vagy hintaágyakat, illetve az egyéb felszerelési tárgyakat rendeltetésüknek nem megfelelően használni, a napozóágak kivételével azokat a helyükről elmozdítani. Vendég által másik vendégnek okozott kárért az üzemeltető nem felelős, a kárt szenvedett vendég az igényét a károkozóval szemben közvetlenül érvényesítheti.

4.10. A Strand területén nem szabad tűzet rakni, illetve zene lejátszására alkalmas eszközt oly módon használni, hogy az másokat zavarjon, továbbá olyan magatartást tanúsítani, amely a saját vagy mások testi épségét, egészségét sérti, vagy veszélyezteti, illetve más vendégek nyugalmát zavarja. Tilos továbbá a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megsérteni, így például

 • (i)  obszcén, trágár kifejezések használata,
 • (ii)   zikális bántalmazás,
 • (iii)  szexuális indíttatású testi érintkezés, továbbá
 • (iv)  minden olyan magatartásforma, amely szexuális kapcsolat létesítésére utalhat, illetve

alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

4.11. Tűz-, bombariadó, rossz időjárási körülmények és egyéb rendkívüli esemény esetén a Strand alkalmazottainak utasításait kell követni.

4.12. A Strand területén működő kereskedelmi egységek, és egyéb a Stranddal szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók által a vendégeknek okozott károkért a Strandot illetve az üzemeltetőt felelősség nem terheli.

4.13. A Strand területére állatot bevinni nem lehet, kivételt képez az őrkutya, illetve a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti segítő kutya.

4.14. A Strand a vízbe ejtett tárgyakért, értékekért stb. felelősséget nem vállal.

4.15. Tilos a Strandot – a kijelölt naturista rész kivételével – megfelelő fürdőruha nélkül igénybe venni. A vízminőség megóvása érdekében nem vízálló olajos-, napozótejes testtel nem szabad a vízbe menni.  

4.16. A Strand területén üzemelő vendéglátó egységek súlyosan ittas embert nem szolgálnak ki. A vendéglátó egységekből, illetve egyébként is, ételt, italt, evőeszközt a vízbe tilos bevinni.

4.17. Tilos a Strand területére baleset, sérülés, megbotránkozás stb. előidézésére alkalmas tárgyakat (üveget, poharat stb.) tűz- és robbanásveszélyes anyagot, fegyvert, vegyszert stb. bevinni. Ezen felül a Strand területére nem lehet bevinni alkohol tartalmú italokat és a személyes szükségleteket (személyenként 1 db., legfeljebb 2,5 literes műanyagpalacknyi víz vagy üdítőital, személyes fogyasztásra szánt élelmiszer) meghaladó mennyiségű egyéb italt vagy élelmiszert.

A bevitt ételt, italt csak a többi látogató zavarása nélkül szabad elfogyasztani, azokat, illetve azok csomagolását a vízbe bevinni tilos, az elfogyasztás után maradt hulladékot pedig a kijelölt szeme- tesekbe kell dobni.

4.18. Tilos bármit árusítani, szórólapot osztani, koldulni.

 1. Egészségügyi ellátás, elsősegély

5.1. A Strand területén előforduló rosszullét, baleset ellátása a kijelölt elsősegélynyújtó helyiségben történik, szakképzett dolgozóval, megfelelő eszközökkel. Az elsősegélynyújtó hely a fürdő használatával összefüggésben keletkezett bármilyen egészségügyi panasz esetén díjmentesen vehető igénybe.

5.2. Az előforduló sérülések, rosszullétek, vízi segélynyújtások szakszerű – valamint az elsősegélynyújtás körébe tartozó ellátásáért a Strand vezetője által megbízott személy a felelős.

5.3. A vendégeket ért sérülésről, balesetről és káresetről jegyzőkönyv készül. Az ellátás megtörténtét, illetve a felek által indokoltnak tartott megjegyzéseket a sérült, vagy annak kísérője, illetve az ellátó személy az aláírásával igazolja.

 1. Vásárlók könyve, talált tárgyak, csomagszekrény

6.1. A Vásárlók könyve a pénztárnál áll a vendégek rendelkezésére. A Strand vezetője köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, és a vizsgálat eredményei alapján intézkedni.

6.2. A talált tárgyakat a pénztárnál kell leadni, és azok a talált tárgyakról vezetett nyilvántartásba kerülnek.

6.3. A kizárólag kényelmi célokat szolgáló csomagszekrényekben melyek kulcsa a pénztárban váltható elhelyezett tárgyakért, továbbá az öltözőszekrényben, öltözőkabinban hagyott személyes ruházatért és tárgyakért a Strand felelősséget nem vállal.A Strand továbbá nem vállal felelősséget a Strand területére bevitt ruházati és egyéb tárgyakért, valamint a kerékpártárolóban hagyott dolgokért sem.

Nem javasolt nagy értékű ékszerekkel, készpénzzel stb. érkezni a Strandra, mert ezekért sem vállal felelősséget a Strand.

 1. Parkoló használata

7.1. A Strandon kívüli, a Strandhoz tartozó parkoló őrzés nélkül működik. A parkoló térítés ellenében vehető igénybe.

7.2. A parkolóban elhelyezett gépkocsikért, valamint a bennük esetlegesen okozott károkért, továbbá a gépkocsikban hagyott tárgyakért a Strand nem vállal semmiféle felelősséget.

7.3. A parkolóban a KRESZ szabályait be kell tartani. A KRESZ szabályainak megszegéséből, és a parkoló nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a károkozó teljes körű közigazgatási jogi, polgári jogi stb. felelősséggel tartozik.

 1. Vegyes rendelkezések

8.1. A házirend előírásai a Strand területén tartózkodó valamennyi személyre vonatkoznak. Aki a házirendben foglaltakat nem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható.

Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a Strand rendjét, a vendégek nyugalmát zavarja, a Strand területéről el kell távolítani, és a Strand szolgáltatásainak igénybevételéből ki kell zárnia. Ehhez szükség esetén hatóság közreműködése is igénybe vehető.

A Strand területén felelős szolgálati tevékenységet ellátó személy hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyent a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.

8.2. Amennyiben a Strand területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg a szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot stb. készít, illetve készített (mozgóképi vagy fényképfelvétel, illetve hangfelvétel stb.) és esetlegesen azokon, bármely vendég feltűnik, a vendég a reklámanyagon, illetve az egyéb adathordozón megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel, illetve bárkivel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

8.3. Jelen házirend 2016. július 13. napján lép hatályba, rendelkezései kiterjednek minden vendégre, aki a Strand területére vagy a Strandhoz tartozó parkoló területére belép.

Az üzemeltető a jelen házirend rendelkezéseinek megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartja. A megváltoztatott házirend rendelkezései annak kifüggesztésével válnak hatályossá.

KÉRJÜK KEDVES VENDÉGEINKET A JELEN HÁZIRENDBEN FOGLALTAK BETARTÁSÁRA. Budapest, 2016. július 13.